Kontakt

EPOCA, s.r.o.

Hviezdoslavova 13 (nad VUB-kou), Moldava nad Bodvou
Sídlo: Moyzesova 48, 040 01 Košice

IČO: 46 762 477, IČ DPH: SK2023587247
Zapísaná v OR Okr. súdu Košice I. pod č.: 30445/V


 Ing. Juraj Gašpar Jr. 
+421 905 537 846, gaspar@epoca.sk

 Peter Kačo
Managing Editor pre Košice City Guide

Marián Hunčík
Account manager pre Košice City Guide
+421 907 933 306, huncik@epoca.sk

Bartolomej Cisár
Dvorný Fotograf

Vladimír Kmec
Grafik
kmec@epoca.sk

Všeobecný email: info@epoca.sk


Bankové spojenie:
ČSOB: IBAN SK57 7500 0000 0040 1656 8424
SLSP: IBAN SK03 0900 0000 0051 7449 7929